Zarządzanie

logo EGD

 • Facebook
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • 801 011 665
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy
 • Baza Usług Rozwojowych

Dofinansowanie szkolenia z Powiatowych Urzędów Pracy

Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania szkolenia dla właścicieli firm oraz ich pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Pracodawcy zainteresowani ubieganiem się o środki KFS powinni skontaktować się z powiatowym urzędem pracy właściwym ze względu na swoją siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, aby uzyskać więcej informacji.

Cel szkolenia

Celem zajęć jest zdobycie nowych lub doskonalenie posiadanych umiejętności w zakresie efektywnego przywództwa w organizacjach i różnych podmiotach życia gospodarczego.
W trakcie szkolenia omawiane są takie zagadnienia jak psychologiczne aspekty przewodzenia, zasady przewodzenia w pracy przywódcy, motywowania pracowników, cykl życia przywódcy, istota przewodzenia małym zespołom i dużą korporacją.

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, które pragną udoskonalić lub zdobyć zdolności przywódcze. Zapraszamy kierowników średniego i wyższego szczebla przedsiębiorstw sektora MŚP oraz specjalistów pragnących zdobyć nowe umiejętności.

Korzyści

 • Wysoka jakość
 • Praktyczna forma
 • Szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny, z wykorzystaniem aktywnych metod dydaktycznych.
 • Wzajemna wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia.
 • Konsultacje z trenerem.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia.

Kadra

Prof. zw. dr hab. HENRYK MRUK

Profesor zwyczajny na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Zainteresowania badawcze profesora koncentrują się wokół takich zagadnień jak: marketing, teoria wymiany, kreatywność oraz komunikacji marketingowej, metody analizy rynku, badania zachowań nabywców oraz zagadnienia konsumpcji, marketing na rynku farmaceutycznym, przywództwo w biznesie. Ceniony wykładowca na wszystkich poziomach studiów, szczególnie na studiach podyplomowych oraz programach MBA. Autor ponad 800 pozycji zwartych i artykułowych. Członek kilku towarzystw naukowych, rad programowych kilku czasopism oraz przewodniczący kapituły Acanthus Aures na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

Profesor posiada umiejętność skupiania wokół siebie współpracowników, dzięki czemu rozwijał badania w sferze marketingu i jego zastosowań. Profesor posiada bogate kontakty z praktyką gospodarczą. Przez wiele lat zasiadał w radach nadzorczych firm: Jedynka, Astra, Delecta, Emax S.A. Współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami w zakresie tworzenia strategii rozwoju, budowania pozycji marki oraz wyceny jej wartości. Autor wielu publikacji z zakresu marketingu, marketingu na rynku farmaceutycznym, neuromarketingu, interdyscyplinarnego spojrzenia na klienta.

Termin i miejsce

21-22.11.2019

Warszawa

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu szkolenia w każdym czasie, bez podania przyczyn, w szczególności, gdy jest to uzasadnione brakiem wystarczającej liczby uczestników szkolenia lub zdarzeniami losowymi.

OPŁATA

Cena: 1 490 zł

[zwolnione z VAT]

(w opłacie tej zawarte są koszty przeprowadzenia 3-dniowego szkolenia, drukowane materiały dydaktyczne, obiady, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia)

Zgłoszenie

Formularz

pobierz, wypełnij i wyślij do nas
 

 

Kontakt, informacje dodatkowe

Osoby zainteresowane szkoleniem powinny pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy a następnie przesłać faxem pod numer: 62 / 767-15-59 lub 62 / 753-10-33, pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na nasz adres: Europejska Grupa Doradcza, ul. Serbinowska 1A, 62-800 Kalisz z dopiskiem /formularz zgłoszeniowy/

Dodatkowych informacji o szkoleniu można uzyskać dzwoniąc na INFOLINIĘ 0 801 011 665 lub pod numery telefonów: 62 / 767-89-08; 62 / 767-89-09; 62 / 753-10-06 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

O odwołaniu szkolenia organizator zobowiązany jest powiadomić uczestników telefonicznie lub na piśmie, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Jednakże organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie szkolenia w dniu jego rozpoczęcia lub każdym następnym dniu jego trwania jeżeli będą miały miejsce zdarzenia losowe tj. nagła choroba czy wypadek osoby prowadzącej lub inne okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie szkolenia lub jego kontynuowanie. Zapłacona kwota może stanowić zaliczkę na poczet szkolenia w innym terminie lub innego szkolenia wybranego przez zamawiającego, pod warunkiem pisemnego (fax lub e-mail) oświadczenia jego woli. Rezygnacji z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów można dokonać najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku rezygnacji na mniej niż 7 dni przed terminem szkolenia uczestnik ponosi 50% kosztów, całkowity koszt szkolenia ponoszony jest przez uczestnika w przypadku rezygnacji w dniu jego rozpoczęcia. Informacja o rezygnacji ze szkolenia lub o zmianie terminu wymaga formy pisemnej. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora i rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniach, dokonane opłaty zostają bezzwłocznie zwrócone w pełnej wysokości.

Nagrody i wyróżnienia

 • gazela biznesu 2014
 • złote godlo 2014
 • gazela biznesu 2013
 • srebrne godlo 2012
 • srebrne godlo 2013 uslugi
 • przyjazny pracodawca 2012
 • złoty certyfikat 2013
 • gazela biznesu 2012
 • certyfikat złoty certyfikat 2011
 • zlote godlo 2012
 • srebrne godlo 2013 zarzadzanie
 • certyfikat rzetelnosci 2012
 • kapituła 2012
 • eurocertyfikat 2010
 • eurocertyfikat 2008
 • gepard biznesu 2008

W naszych szkoleniach m.in. uczestniczyli

  • logo mrr
  • logo mnisw
  • logo mkidn
  • logo parp
  • logo min wsi
  • logo nfz
  • logo armir
  • logo monopol loteryjny
  • logo nik
  • logo orlen
  • logo orange
  • logo tvn
  • logo lotos
  • logo poczta polska
  • logo pgnig
  • logo lotto
  • logo tvp
  • logo pap
  • logo tpsa
  • logo pkp
  • logo pkobp
  • logo bgk
  • logo pekao
  • logo papiery wartosciowe
  • logo millennium
  • logo cityhandlowy
  • logo bank pocztowy
  • logo pzu
  • logo warta
  • logo energa
  • logo vattenfall
  • logo tmobile
  • logo volkswagen
  • logo simens
  • logo lech
  • logo mercedes
  • logo rzeczpospolita
  • logo makro
  • logo bayer
  • logo dell
  • logo ergo hestia
  • logo fujifilm
  • logo ibm
  • logo metro
  • logo pfizer
  • logo philips
  • logo enion
  • logo netia