Księgowość, finanse, prawo

logo EGD

  • Facebook
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • 801 011 665
  • Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  • Baza Usług Rozwojowych

Dofinansowanie szkolenia z Powiatowych Urzędów Pracy

Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania szkolenia dla właścicieli firm oraz ich pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Pracodawcy zainteresowani ubieganiem się o środki KFS powinni skontaktować się z powiatowym urzędem pracy właściwym ze względu na swoją siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, aby uzyskać więcej informacji.

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników szkolenia z aktualną problematyką związaną z fakturowaniem na gruncie VAT. Wskazanie jak prawidłowo wystawić faktury, jakich błędów unikać. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy, która pozwoli uczestnikom prawidłowo wystawiać faktury, weryfikować poprawność faktur otrzymywanych, oraz prawidłowo rozliczyć faktury na gruncie podatku VAT.

Zakres programowy

Szkolenie obejmuje swoim zakresem tematykę fakturowania na podstawie przepisów ustawy o VAT oraz Dyrektywy VAT UE. Szkolenie obejmuje omówienie aktualnych przepisów w roku 2016 jak i zmian jakie wchodzą w życie oraz są planowane na rok 2017, a które dotyczą omawianej tematyki. Szkolenie omawia prawidłowe wystawianie faktur VAT, ich korygowanie i przechowywanie. Ponadto dotyczy rozliczania podatku VAT związanego z wystawianymi oraz otrzymywanymi fakturami. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną nowe interpretacje organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych a także Trybunału Sprawiedliwości UE odnoszące się do omawianych tematów.

Korzyści

Szkolenie obejmuje swoim zakresem tematykę fakturowania na podstawie przepisów o VAT. Z uwagi na znaczą ilość praktycznych przykładów, które zostaną omówione podczas szkolenia, uczestnicy powinni pozyskać znaczną wiedzę dotyczącą przedmiotu szkolenia. Pozwoli im to w sposób prawidłowo wystawiać faktury, nadzorować ten proces i weryfikować poprawność faktur otrzymywanych od kontrahentów. Dzięki szkoleniu uczestnicy uzyskają także podstawową wiedzę na temat momentu rozliczania faktur na gruncie VAT. Z uwagi na omówienie często popełnianych błędów oraz nieprawidłowości przy wystawianiu faktur oraz przyjmowaniu otrzymanych faktur do rozliczeń , a także ryzyka odpowiedzialności karnej z tym związanej, uczestnicy uzyskają wiedzę pozwalającą uniknąć tych zagrożeń.

Dla kogo

Szkolenie kierowane jest do osób zajmujących się zawodowo tematyką rozliczania podatku od towarów i usług oraz fakturowaniem, a także przyjmowaniem faktur. Szkolenie kierowane jest także do innych osób zainteresowanych tematyką VAT, a w szczególności wystawianiem faktur, unikaniem błędów przy ich wystawianiu, weryfikowaniem ich poprawności, a także szeroko pojętą tematyką rozliczania VAT.

Trener

Doradca podatkowy, prawnik, były pracownik organów podatkowych (urząd skarbowy oraz izba skarbowa). W roku 1998 zdał państwowy egzamin na doradcę podatkowego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pierwotnie w organach podatkowych (urząd skarbowy oraz izba skarbowa) a następnie w podmiotach zajmujących się doradztwem podatkowym. Aktualnie prowadzi własną praktykę jako doradca podatkowy. Równolegle współpracuje z kilkoma kancelariami radców prawnych, czołową spółką audytorską oraz firmami doradczymi w zakresie doradztwa podatkowego. Posiada kilkunastoletnie praktyczne doświadczenie w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego materialnego (w szczególności VAT oraz podatki dochodowe).

Zajmuje się kompleksowym doradztwem podatkowym, w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) jak i podatków dochodowych (CIT, PIT). Ponadto specjalizuje się także w występowaniu w charakterze pełnomocnika podatników i płatników w postępowaniach kontrolnych, podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących sporów podatkowych (w tym kilkadziesiąt postępowań kasacyjnych przed NSA).

Od wielu lat wykładowca w ramach licznych szkoleń i kursów dotyczących szeroko pojętej tematyki podatkowej, w tym w szczególności dotyczącej podatku od towarów i usług.

Termin i miejsce

28.11.2019

Warszawa

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu szkolenia w każdym czasie, bez podania przyczyn, w szczególności, gdy jest to uzasadnione brakiem wystarczającej liczby uczestników szkolenia lub zdarzeniami losowymi.

OPŁATA

Cena: 550 zł

[zwolnione z VAT]

(W cenie tej zawarty jest koszt przeprowadzenia jednodniowego szkolenia, obiad, przerwy kawowe, materiały dydaktyczne, imienne certyfikaty.)

Zgłoszenie

Formularz

pobierz, wypełnij i wyślij do nas
 

 

Kontakt, informacje dodatkowe

Osoby zainteresowane szkoleniem powinny pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy a następnie przesłać faxem pod numer: 62 / 767-15-59 lub 62 / 753-10-33, pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na nasz adres: Europejska Grupa Doradcza, ul. Serbinowska 1A, 62-800 Kalisz z dopiskiem /formularz zgłoszeniowy/

Dodatkowych informacji o szkoleniu można uzyskać dzwoniąc na INFOLINIĘ 0 801 011 665 lub pod numery telefonów: 62 / 767-89-08; 62 / 767-89-09; 62 / 753-10-06 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

O odwołaniu szkolenia organizator zobowiązany jest powiadomić uczestników telefonicznie lub na piśmie, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Jednakże organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie szkolenia w dniu jego rozpoczęcia lub każdym następnym dniu jego trwania jeżeli będą miały miejsce zdarzenia losowe tj. nagła choroba czy wypadek osoby prowadzącej lub inne okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie szkolenia lub jego kontynuowanie. Zapłacona kwota może stanowić zaliczkę na poczet szkolenia w innym terminie lub innego szkolenia wybranego przez zamawiającego, pod warunkiem pisemnego (fax lub e-mail) oświadczenia jego woli. Rezygnacji z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów można dokonać najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku rezygnacji na mniej niż 7 dni przed terminem szkolenia uczestnik ponosi 50% kosztów, całkowity koszt szkolenia ponoszony jest przez uczestnika w przypadku rezygnacji w dniu jego rozpoczęcia. Informacja o rezygnacji ze szkolenia lub o zmianie terminu wymaga formy pisemnej. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora i rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniach, dokonane opłaty zostają bezzwłocznie zwrócone w pełnej wysokości.

 

Napisz do Nas

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat szkoleń wypełnij poniższy formularz.
captcha
Przeładuj