Księgowość, finanse, prawo

logo EGD

  • Facebook
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • 801 011 665
  • Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  • Baza Usług Rozwojowych

Dofinansowanie szkolenia z Powiatowych Urzędów Pracy

Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania szkolenia dla właścicieli firm oraz ich pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Pracodawcy zainteresowani ubieganiem się o środki KFS powinni skontaktować się z powiatowym urzędem pracy właściwym ze względu na swoją siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, aby uzyskać więcej informacji.

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników szkolenia z aktualnymi problemami występującymi na gruncie praktycznego rozliczania podatku od towarów i usług na podstawie praktycznych przykładów. Celem szkolenia jest także przedstawienie i praktyczne omówienie zmian w podatku VAT jakie wejdą w życie w 2017 roku oraz, które są planowane (szkolenie przeprowadzone zostanie wg stanu na dzień szkolenia, będzie uwzględniać procedowane zmiany).

Zakres programowy

Szkolenie obejmuje swoim zakresem aktualne problemy występujące na gruncie praktycznego rozliczania podatku od towarów i usług. Szkolenie omawiać będzie także zmiany w podatku VAT jakie wejdą w życie w 2017 roku oraz te, które na dzień szkolenia będą planowane (szkolenie przeprowadzone zostanie wg stanu na dzień szkolenia, będzie uwzględniać procedowane zmiany). Szkolenie zawierać będzie także omówienie aktualnego orzecznictwa organów podatkowych, sądów administracyjnych jak i Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczących omawianej tematyki.

Korzyści

Szkolenie obejmuje swoim zakresem szeroko pojętą tematykę aktualnych problemów w VAT jak i zmian w tym podatku w roku 2017. Będą one omawiane na licznych praktycznych przykładach jak i z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa. Pozwoli to uczestnikom pozyskać, ugruntować jak i usystematyzować wiedzę na tematy objęte szkoleniem. Powinno to pomóc w prawidłowym rozliczaniu podatku VAT i unikaniu ewentualnych błędów w tym zakresie

Dla kogo

Szkolenie kierowane jest do osób zajmujących się zawodowo tematyką rozliczania podatku od towarów i usług. Szkolenie kierowane jest także do innych osób zainteresowanych prezentowaną tematyką.

Trener

Piotr Jańczak, doradca podatkowy, prawnik, były pracownik organów podatkowych (urząd skarbowy oraz izba skarbowa). W roku 1998 zdał państwowy egzamin na doradcę podatkowego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pierwotnie w organach podatkowych (urząd skarbowy oraz izba skarbowa) a następnie w podmiotach zajmujących się doradztwem podatkowym. Aktualnie prowadzi własną praktykę jako doradca podatkowy. Równolegle współpracuje z kilkoma kancelariami radców prawnych, czołową spółką audytorską oraz firmami doradczymi w zakresie doradztwa podatkowego. Posiada kilkunastoletnie praktyczne doświadczenie w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego materialnego (w szczególności VAT oraz podatki dochodowe).

Zajmuje się kompleksowym doradztwem podatkowym, w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) jak i podatków dochodowych (CIT, PIT). Ponadto specjalizuje się także w występowaniu w charakterze pełnomocnika podatników i płatników w postępowaniach kontrolnych, podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących sporów podatkowych (w tym kilkadziesiąt postępowań kasacyjnych przed NSA).

Od wielu lat wykładowca w ramach licznych szkoleń i kursów dotyczących szeroko pojętej tematyki podatkowej, w tym w szczególności dotyczącej podatku od towarów i usług

Termin i miejsce

08.06.2018

Warszawa

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu szkolenia w każdym czasie, bez podania przyczyn, w szczególności, gdy jest to uzasadnione brakiem wystarczającej liczby uczestników szkolenia lub zdarzeniami losowymi.

OPŁATA

Cena: 550 zł

[zwolnione z VAT]

(W cenie tej zawarty jest koszt przeprowadzenia jednodniowego szkolenia, obiad, przerwy kawowe, materiały dydaktyczne, imienne certyfikaty.)

Zgłoszenie

Formularz

pobierz, wypełnij i wyślij do nas
 

 

Kontakt, informacje dodatkowe

Osoby zainteresowane szkoleniem powinny pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy a następnie przesłać faxem pod numer: 62 / 767-15-59 lub 62 / 753-10-33, pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na nasz adres: Europejska Grupa Doradcza, ul. Serbinowska 1A, 62-800 Kalisz z dopiskiem /formularz zgłoszeniowy/

Dodatkowych informacji o szkoleniu można uzyskać dzwoniąc na INFOLINIĘ 0 801 011 665 lub pod numery telefonów: 62 / 767-89-08; 62 / 767-89-09; 62 / 753-10-06 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

O odwołaniu szkolenia organizator zobowiązany jest powiadomić uczestników telefonicznie lub na piśmie, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Jednakże organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie szkolenia w dniu jego rozpoczęcia lub każdym następnym dniu jego trwania jeżeli będą miały miejsce zdarzenia losowe tj. nagła choroba czy wypadek osoby prowadzącej lub inne okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie szkolenia lub jego kontynuowanie. Zapłacona kwota może stanowić zaliczkę na poczet szkolenia w innym terminie lub innego szkolenia wybranego przez zamawiającego, pod warunkiem pisemnego (fax lub e-mail) oświadczenia jego woli. Rezygnacji z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów można dokonać najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku rezygnacji na mniej niż 7 dni przed terminem szkolenia uczestnik ponosi 50% kosztów, całkowity koszt szkolenia ponoszony jest przez uczestnika w przypadku rezygnacji w dniu jego rozpoczęcia. Informacja o rezygnacji ze szkolenia lub o zmianie terminu wymaga formy pisemnej. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora i rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniach, dokonane opłaty zostają bezzwłocznie zwrócone w pełnej wysokości.

 

Napisz do Nas

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat szkoleń wypełnij poniższy formularz.
captcha
Przeładuj