Księgowość, finanse, prawo

logo EGD

 • Facebook
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • 801 011 665
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy
 • Baza Usług Rozwojowych

Dofinansowanie szkolenia z Powiatowych Urzędów Pracy

Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania szkolenia dla właścicieli firm oraz ich pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Pracodawcy zainteresowani ubieganiem się o środki KFS powinni skontaktować się z powiatowym urzędem pracy właściwym ze względu na swoją siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, aby uzyskać więcej informacji.

Cel szkolenia

W związku z wejściem w życie Ustawy o dokumentach w 2019r. celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat rozpoznawania autentyczności dokumentów, najczęstszych technik zabezpieczeń dokumentów, fałszerstw dokumentów - sposoby ich ujawniania i sposoby postępowania w przypadku stwierdzenia fałszy-wych dokumentów.

W trakcie szkolenia przedstawiona zostanie problematyka zabezpieczeń doku-mentów publicznych oraz wykrywania fałszerstw dokumentów (skala zjawiska, różnorodność działań przestępczych).

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla urzędników zajmujących się weryfikacją autentyczności dokumentów lub dokumentów będących w obrocie publicznym (ministerstwa, urzędy wojewódzkie, urzędy miejskie i inne).

Metody szkolenia

Zajęcia mają formę interaktywnego wykładu połączonego z ćwiczeniami praktycznymi polegającymi na doskonaleniu umiejętności rozpoznawania autentyczności dokumentów.

Trener

 • biegły Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie i Sądu Okręgowego w Katowicach
 • od 1996 roku zajmuje się kryminalistycznymi badaniami dokumentów
 • były ekspert Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji w Warszawie
 • Vice Przewodniczący Zespołu Ekspertów przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia Biegłych Sądowych
 • wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie
 • ekspert Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego
 • jako pierwsza w Polsce opublikowała i wprowadziła metodę pobierania materiału porównawczego do badań paraf
 • uczestnik polskich i międzynarodowych testów biegłości ekspertów kryminali-stycznych badań dokumentów
 • autorka pierwszego w Polsce ogólnopolskiego testu kompetencji ekspertów kryminalistycznych badań dokumentów
 • autorka publikacji i wystąpień szkoleniowych oraz konferencyjnych poświęconych badaniom dokumentów
 • nauczyciel zawodowych ekspertów z zakresu kryminalistycznych badań dokumentów
 • vice Przewodniczący Zespołu Ekspertów przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • uczestniczka grup roboczych Komisji Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa dokumentów na poziomie UE
 • wykładowca szkoleń dla aplikantów sędziowskich, prokuratorskich, dla sę-dziów, prokuratorów, funkcjonariuszy CBA, Policji.

Termin i miejsce

22.11.2019

Warszawa

29.11.2019

Wrocław

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu szkolenia w każdym czasie, bez podania przyczyn, w szczególności, gdy jest to uzasadnione brakiem wystarczającej liczby uczestników szkolenia lub zdarzeniami losowymi.

OPŁATA

Cena: 790 zł

[zwolnione z VAT]

(W cenie tej zawarty jest koszt przeprowadzenia jednodniowego szkolenia - 8 godzin lekcyjnych, obiad, przerwy kawowe, materiały dydaktyczne, imienne certyfikaty.)

Zgłoszenie

Formularz

pobierz, wypełnij i wyślij do nas
 

 

Kontakt, informacje dodatkowe

Osoby zainteresowane szkoleniem powinny pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy a następnie przesłać faxem pod numer: 62 / 767-15-59 lub 62 / 753-10-33, pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na nasz adres: Europejska Grupa Doradcza, ul. Serbinowska 1A, 62-800 Kalisz z dopiskiem /formularz zgłoszeniowy/

Dodatkowych informacji o szkoleniu można uzyskać dzwoniąc na INFOLINIĘ 0 801 011 665 lub pod numery telefonów: 62 / 767-89-08; 62 / 767-89-09; 62 / 753-10-06 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

O odwołaniu szkolenia organizator zobowiązany jest powiadomić uczestników telefonicznie lub na piśmie, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Jednakże organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie szkolenia w dniu jego rozpoczęcia lub każdym następnym dniu jego trwania jeżeli będą miały miejsce zdarzenia losowe tj. nagła choroba czy wypadek osoby prowadzącej lub inne okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie szkolenia lub jego kontynuowanie. Zapłacona kwota może stanowić zaliczkę na poczet szkolenia w innym terminie lub innego szkolenia wybranego przez zamawiającego, pod warunkiem pisemnego (fax lub e-mail) oświadczenia jego woli. Rezygnacji z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów można dokonać najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku rezygnacji na mniej niż 7 dni przed terminem szkolenia uczestnik ponosi 50% kosztów, całkowity koszt szkolenia ponoszony jest przez uczestnika w przypadku rezygnacji w dniu jego rozpoczęcia. Informacja o rezygnacji ze szkolenia lub o zmianie terminu wymaga formy pisemnej. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora i rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniach, dokonane opłaty zostają bezzwłocznie zwrócone w pełnej wysokości.

 

Napisz do Nas

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat szkoleń wypełnij poniższy formularz.
captcha
Przeładuj