Europejska Grupa Doradcza Europejska Grupa Doradcza

Ekspert ECDL 2

Projektu ma na celu podniesienie poziomu wiedzy potrzebnej do korzystania z podstawowych programów komputerowych na poziomie podstawowym i zaawansowanym.

#

Eko-Kwalifikacje w MMŚP

Zapraszamy mikro, małe i średnie firmy z obszaru całej Polski do udziału w projekcie " Eko- Kwalifikacje w MMŚP" w ramach, którego odbędzie się kompleksowe wsparcie szkoleniowo- doradcze.

#

Akademia Pełnosprawności

Zapraszamy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności do udziału w projekcie "Akademia Pełnosprawności". Projekt skierowany jest do 50 osób nieaktywnych zawodowo, które są mieszkańcami jednej z wybranych gmin województwa zachodniopomorskiego.

#

Nowe kwalifikacje dla bezrobotnych 50+

Clem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób w wieku powyżej 50 roku życia, bezrobotnych zamieszkałych w województwie lubuskim.

#

Kurs Syndyka

Zapraszamy dyrektorów, prezesów, członków zarządu firm i instytucji, pracowników administracji państwowej, właścicieli firm prywatnych, osoby wykonujące zawód syndyka na dotychczasowych zasadach oraz wszystkich zamierzających zdobyć zawód syndyka.

#

Mazowiecka kadra menedżerska na 5+

Do udziału w projekcie zapraszamy zarówno właścicieli,
wspólników jak również pracowników z małych, średnich i dużych przedsiębiorstw na terenie województwa mazowieckiego.

#

Certyfikat umiejętności komputerowych
[ woj.śląskie]

Celem projektu jest podniesienie umiejętności i kompetencji w zakresie ICT osób dorosłych z wykształceniem maksymalnie średnim z województwa śląskiego w okresie od kwietnia 2013 do września 2014.

#

Marketing internetowy
w śląskich mikroprzedsiębiorstwach

Celem projektu jest rozwój oraz wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw posiadających jednostkę organizacyjną
w woj. śląskim, poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności ich
pracowników z zakresu marketingu internetowego.

#

Ważne: Możesz mieć wyłączony JavaScript i/lub CSS. Treści informacji są dostępne ale bez pełnej obsługi funkcji.

Skip to News

<<< POPRZEDNIE

NASTĘPNE >>>

 

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 - stan na 13 lipca 2014 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 13 lipca 2014 r. złożono 298,1 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 606,4 mld zł. >>>

Informacja o naborze w ramach projektu systemowego nr S/POKL/9.1.1/2014 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej"

W związku z planowanym ogłoszeniem przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych naboru systemowego nr S/POKL/9.1.1/2014 przedstawiono dokumentację konkursową. >>>

Rozstrzygnięcie II edycji konkursu "Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013"

W II edycji zorganizowanego przez Krajową Instytucję Wspomagającą - Centrum Projektów Europejskich konkursu "Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013", którego celem było wyłonienie najbardziej innowacyjnych projektów realizowanych w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL), jury nagrodziło pięć projektów w kategoriach: Liderzy Innowacji PO KL oraz Liderzy Współpracy Ponadnarodowej PO KL. >>>

Eksperci doradzają za darmo wnioskodawcom i beneficjentom PROW 2007-2013

W całej Polsce, z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi powstało 17 Zespołów Ekspertów, które zaczęły pomagać rolnikom i innym beneficjentom Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przygotowaniu uzupełnień lub wyjaśnień do złożonych wniosków o przyznanie pomocy, wypłatę wsparcia czy jego prawidłowe rozliczenie. Chodzi o wnioski złożone w ARiMR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wstępnie uznanym grupom czy organizacjom producentów owoców i warzyw. >>>

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 - stan na 6 lipca 2014 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 6 lipca 2014 r. złożono 298 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 606,1 mld zł. >>>

Warunkowa lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 8.2 PO IG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o możliwości objęcia projektów z listy projektów oczekujących warunkową umową o dofinansowanie uzależniającą wypłatę dofinansowania od dostępności środków na ten cel, o ile zostaną przekazane do dyspozycji PARP przez Instytucję Pośredniczącą/Instytucję Zarządzającą PO IG. >>>

Wyniki pierwszego etapu konkursu TANGO 1

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki pierwszego etapu konkursu TANGO 1, organizowanego wspólnie przez NCN oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. To pierwsza w Polsce inicjatywa, które ma na celu wsparcie praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych. >>>

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 - stan na 8 czerwca 2014 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 8 czerwca 2014 r. złożono 297 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 603,7 mld zł. >>>

Dolnośląskie: Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w działaniu 5.4 "Zwiększanie efektywności energetycznej"

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór w trybie systemowym wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 5 "Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku", Działanie 5.4 "Zwiększanie efektywności energetycznej". >>>

Mazowsze: Lista rankingowa wniosków ocenionych w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr 2/POKL/9.2/2013

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 10 marca 2014 r. listy rankingowej wniosków ocenionych w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr 2/POKL/9.2/2013. Całkowita kwota dostępna w ramach konkursu wynosi 36 570 187,00 PLN. >>>

Wsparcie z PROW 2007 - 2013 umożliwiło powstanie 44 tys. nowych miejsc pracy na wsi

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 pomógł w utworzeniu 44 tysięcy nowych miejsc pracy. W ramach realizacji Programu można było składać wnioski o wsparcie z dwóch działań: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". >>>

Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej
realizowane przez Europejską Grupę Doradczą

Ekspert ECDL 2 Ekspert ECDL 2 [ woj. dolnośląskie ]
Akademia Pełnosprawności Akademia Pełnosprawności [ woj. zachodniopomorskie ]
Własna firma bez barier Własna firma bez barier [ woj. wielkopolskie ]

Europejska Grupa Doradcza poleca:

Salesbook - Rewolucyjny trening sprzedażowy gwarantujący wzrost efektywności

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

E-Marketing - Współczesne trendy. Pakiet startowy

2005-2014 © Europejska Grupa Doradcza