Europejska Grupa Doradcza Europejska Grupa Doradcza

Fundusze Unijne dla szkół wyższych
w ramach konkursów 3.1 i 3.4 programu
operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Dla szkół wyższych zainteresowanych aplikowaniem o fundusze
unijne w ramach konkursu 3.1 oraz 3.4 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 11 czerwca w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu

#

Social Media Nowoczesne narzędzia promocji firmy w Internecie

Zapraszamy na szkolenie z systemu reklamowego Google AdWords powiązane z technikami promocji w Social Media - specyfikacja polskiego rynku społecznościowego oraz z technikami wykorzystania social media w marketingu firmy wraz z tajnikami skutecznej reklamy w Google.

#

Gazela Biznesu 2014

Mamy przyjemność poinformować, że nasza firma po raz trzeci znalazła się w ogólnopolskim rankingu Gazel Biznesu 2014, czyli najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm.

Ranking ogłoszony został przez dziennik gospodarczy Puls Biznesu

SAVOIR-VIVRE W BIZNESIE
elegancko i swobodnie

Szkolenie przygotowane specjalnie z myślą o współczesnych menedżerach, specjalistach i osobach prowadzących własną działalność. Zapraszamy w dniach 25-26 czerwca 2015r..

#

Fundusze unijne na lata 2014-2020

Szkolenie przekazuję wiedzę dotyczącą nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej 2014-2020. Zapraszamy 15 czerwca 2015 do Warszawy. .

#

SPRAWOZDAWCZOŚĆ, MONITORING
I KONTROLA PROJEKTÓW
DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się zarządzaniem projektami dofinansowanymi ze środków UE. Zapraszamy już 15-16 PAŹDZIERNIKA 2015.

#

Zapraszamy na kurs dla kandydatów
na członków rad nadzorczych

Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem aktualnej wiedzy związanej z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych oraz przygotowaniem się do udziału w egzaminie państwowym.
więcej >>>

Kurs Syndyka

Zapraszamy dyrektorów, prezesów, członków zarządu firm i instytucji, pracowników administracji państwowej, właścicieli firm prywatnych, osoby wykonujące zawód syndyka na dotychczasowych zasadach oraz wszystkich zamierzających zdobyć zawód syndyka.

#

Ważne: Możesz mieć wyłączony JavaScript i/lub CSS. Treści informacji są dostępne ale bez pełnej obsługi funkcji.

Skip to News

<<< POPRZEDNIE

NASTĘPNE >>>

 

Bony szkoleniowe szansą dla młodych bezrobotnych

Dla młodych osób do 30 roku życia pozostających bez pracy zamieszkałych na terenie powiatu kaliskiego pojawia się szansa na rozwój kwalifikacji zawodowych. Od początku lutego br urzędy pracy oferują wsparcie w postaci bonów szkoleniowych, które są gwarancją opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia. Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie w/w indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez osobę bezrobotną podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. >>>

Potężne inwestycje w polskich miastach: UE przekaże 293 miliony euro

Komisja Europejska dała zielone światło na przekazanie 293 milionów euro na pięć projektów transportowych w Polsce. Inwestycje będą realizowane w Warszawie, Łodzi, Szczecinie i Poznaniu. Projekty przewidują m.in. zakup kilkudziesięciu niskopodłogowych tramwajów w Warszawie, przystosowanych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, przebudowę infrastruktury tramwajowej w Szczecinie czy modernizację sieci tramwajowej i trolejbusowej w Poznaniu. >>>

Szkolenia na nowych zasadach. Teraz biznes ma głos

To przedsiębiorca będzie decydował, kiedy i z jakiego ogólnodostępnego produktu chce skorzystać. Dofinansowane z Funduszy Europejskich szkolenia są jedną z najpopularniejszych form wsparcia, z jakich korzystają polskie firmy. Z oferty dostępnej dzięki środkom przyznanym Polsce na lata 2007-2013 skorzystało ponad 310 tys. przedsiębiorców i ponad 1,5 mln pracowników. O tym, jak ważne jest podnoszenie kwalifikacji, świadczą wyniki badania przeprowadzonego wśród tych osób.
W każdym województwie uruchomiony będzie jeden podmiot obsługujący cały system dofinansowania usług szkoleniowych i doradczych. Przedsiębiorcy będą się do niego zgłaszali, aby uzyskać bony, którymi zapłacą za udział w szkoleniu, lub promesę refundacji kosztów, które poniosą ze środków własnych. Uzyskają je po wstępnym zbadaniu kwalifikowalności do udziału w projekcie. Wsparcie będzie opiewało na konkretną kwotę, w ramach której będzie można dokonywać zakupu usług zarejestrowanych w RUR, przy czym dofinansowanie obejmie maksymalnie 50 proc. ceny wybranej usługi, resztę trzeba będzie dopłacić z własnego budżetu. Pułap ten będzie mógł być podniesiony w przypadku usług dla grup w szczególnie trudnej sytuacji, czyli w wieku 50+ i o niskich kwalifikacjach. >>>

50 mln zł na innowacje drogowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiły konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia "Rozwój Innowacji Drogowych". Na wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze drogownictwa obie instytucje przeznaczyły po 25 mln zł. Liczba wypadków i kolizji drogowych w Polsce należy do jednej z najwyższych spośród krajów Unii Europejskiej. Według statystyk Policji tylko w 2013 roku w Polsce liczba wypadków przekroczyła 35 tys. W ich wyniku śmierć poniosło 3357 osób a rannych zostało ponad 44 tys. osób. Dlatego w europejskim programie działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020 wyznaczono cel zakładający zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Europie o połowę w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Zawiera on szereg propozycji dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa pojazdów, infrastruktury i zachowania użytkowników dróg. >>>

Porozumienie w sprawie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój podpisane

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie pełniło rolę Instytucji Pośredniczącej w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Porozumienie z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju oraz NCBR podpisał 13 stycznia w imieniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Marek Ratajczak. Podpis pod dokumentem ze strony Centrum złożył zastępca dyrektora NCBR Leszek Grabarczyk. 17 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, który odpowiada na potrzebę reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Dlatego niezmiernie istotne jest, by jak najszybciej rozpocząć działania wdrożeniowe w programie przez wyznaczone do tego Instytucje Pośredniczące. >>>

KE chwali Polskę: Niemal 100 proc. funduszy unijnych zostało wykorzystanych

Polska prymusem jeśli chodzi unijne fundusze zakontraktowane w ubiegłym roku. Tak wynika z danych Komisji Europejskiej, które widziało Polskie Radio. Warszawa przysłała do Brukseli projekty na wykorzystanie niemal wszystkich przyznanych jej w ubiegłym roku pieniędzy. Pod tym względem sytuacja w innych krajach już tak dobra nie jest. W całej Unii z prawie 62. miliardów nie zostało wykorzystanych 21 miliardów euro. >>>

Dotacje unijne nie tylko na rozwój firmy

Dotacje są podstawową formą korzystania z Funduszy Europejskich. Najczęściej kojarzone są z dofinansowaniem różnego rodzaju inwestycji. Jednak nie zawsze ich celem jest rozwój tego, kto po nie sięga. Istotną grupę dotowanych projektów stanowią te, których realizacja służy przede wszystkim wsparciu osób trzecich.
Na rozwój i podnoszenie innowacyjności polskiej gospodarki w latach 2014-2020 przeznaczone jest ok. 20 mld euro. Znaczna część tych środków nie trafi jednak bezpośrednio do firm, ale różnego rodzaju instytucji czy organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, czyli tzw. instytucji otoczenia biznesu. Dotacje tego typu przewidziane są zarówno w programach krajowych: Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój czy Polska Wschodnia, jak i w Programach Regionalnych poszczególnych województw. Będą one przeznaczane na tworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju i wzrostu innowacyjności firm. Dofinansowana będzie działalność inkubatorów przedsiębiorczości oraz ośrodków wspierających przedsiębiorczość akademicką. Środki trafią też na tworzenie nowej i rozwój istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - np. uporządkowanie, przygotowanie czy uzbrojenie terenów inwestycyjnych. >>>

Przegląd prasy

Rzeczpospolita
Gazeta Wyborcza
Dziennik - Gazeta Prawna
Puls Biznesu
Partner strategiczny

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

infolinia
Europejska Grupa Doradcza na Facebooku

Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej
realizowane przez Europejską Grupę Doradczą

Ekspert ECDL 2 Ekspert ECDL 2 [ woj. dolnośląskie ]
Akademia Pełnosprawności Akademia Pełnosprawności [ woj. zachodniopomorskie ]

Europejska Grupa Doradcza poleca:

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Content marketing po polsku

2005-2015 © Europejska Grupa Doradcza